SHKALLE PLATFORME VE7 7+1

KODI I PRODUKTIT: 16946
KATEGORIA: Vegla Pune
NËNKATEGORIA: Shkallë Dhe Skele
BRENDI: CAGSAN