SHKALLE PLATFORME VE5 5+1

KODI I PRODUKTIT: 16944
KATEGORIA: Vegla Pune
NËNKATEGORIA: Shkallë Dhe Skele
BRENDI: CAGSAN