SHKALLE HA104 HAZAR 4+1

KODI I PRODUKTIT: 15637
KATEGORIA: Vegla Pune
NËNKATEGORIA: Shkallë Dhe Skele
BRENDI: CAGSAN