HISTORIA JONË

ANTRACIT LLC eshte kompani e cila mirret me shitjen me shumice dhe pakice te akcesoreve te mobiljeve dhe kuzhinave, te dyerve te dhomave , veglave te punes dhe materialeve te imeta ndertimore. Antracit LLC eshte kompani familjare e themeluar nga drejtuesit e Tekno trade, me lokacion te rri, dhe me shume distribucione me ekskluzivitet si Yuma kilit, Sofuoglu, SGS, Norton, CAGSAN, Domodek, RBT etj